/ 1 نظر / 75 بازدید
علی صمدی

قطعه گم شده ای از پر پرواز کم است یازده بار شمردیم و یکی باز کم است این همه آب که جاریست نه اقیانوس است عرق شرم زمین است که سرباز کم است الهم عجل لولیک الفرج