16قدم تا صمیمی شدن با جوانان و نوجوا‌ن(چرا جوانان مضطربند)

1) شناخت شخصیت نوجوان
مشکلاغلب والدین آشنا نبودن با ویژگی‌های دوران نوجوانی است. به همین دلیلرفتارهای ناخوشایند نوجوان را غیرطبیعی می‌پنداریم و همین امر سبب بروزعکس‌العمل‌های نادرست در ما شده و به تیرگی روابط با نوجوان می‌انجامد.
2)
استفاده از روش تغافل
یکیاز موثرترین روش‌های تربیتی در این دوره، روش تغافل یا نادیده گرفتن است. یعنی باید مسایل و مشکلات نوجوان را بزرگ نشان ندهیم یا ا ورا به لحاظرفتارهایش دایم بازخواست نکنیم.
3)
راهنمایی به جای دستور دادن
دربرخورد با مسایل نوجوان از خودش کمک بگیرید و به او نشان دهید که نخستینمسوول حل مشکل او، خودش است و برای حل آن باید اقدام کند. والدین تنهاوظیفه راهنمایی دارند و باید او را از عواقب کارش باخبر کنند.
4)
آموزش
برای کاهش ترس و اضطراب‌های نوجوانی، آموزش‌های لازم درباره بلوغ، دوست‌یابی،حل مساله، گذراندن اوقات فراغت، برنامه‌ریزی درسی و مواردی از این قبیلباید آموزش داده شود.
5)
برقراری رابطه دوستانه و عاقلانه
والدین با مراقبت دوستانه و عاقلانه خود احساس ایمنی و اطمینان را در وجود نوجوان ایجاد می‌کنند.
6)
اعتمادسازی
والدین باید اعتماد نوجوان را نسبت به خودشان جلب کنند در غیر این صورت نوجوان برای حل مسایل خود به دیگران مراجعه می‌کند.
7)
ارتباط کلامی، مقدمه ارتباط عاطفی
نوجوانانبه ارتباطات عاطفی سخت نیازمندند. ارتباط کلامی مقدمه ایجاد ارتباط عاطفیاست به همین دلیل والدین باید با تنظیم ساعات کاری خود و بسترسازی مناسب درمنزل این فرصت را خود ایجاد کنند.
8)
تاکید بر محبت و پرهیز از خشونت
ارتباطبا نوجوان اگر بر پایه محبت و عشق باشد، سبب تامین اعتماد به نفس در اومی‌شود اما اگر با فشار و خشونت همراه شود موجب اختلالات و دشواری‌های عصبیمی‌شود.
9)
الگوهای رفتاری والدین
نوجوانان نیاز دارند به شخصیت والدین خود تکیه کرده و از ‌آنان الگوبرداری کنند. به همین دلیل والدین باید سعی کنند شخصیتی مستحکم و باثبات داشته باشند.
10)
پرهیز از مناقشات خانوادگی
نوجوانانبه محلی برای ‌آرامش نیاز دارند. محلی امن و مستحکم. در صورتی که خانه محلمناقشات و جر و بحث‌های خانوادگی شود بهانه گریز نوجوان از خانه را فراهممی‌آورد
11)
گوش دادن
رمز ارتباط موثر با نوجوان خوب گوش دادن به حرف‌های اوست پس به سخنان او با علاقه گوش فرا دهید.
12)
تکیه بر نقاط قوت
بامشاهده برخی ضعف‌ها، نوجوان را تحقیر و سرزنش یا با دیگران مقایسه‌اشنکنید. سعی کنید برای از میان بردن ضعف‌ها، بر نقاط قوت تکیه کنید.
13)
انتظار به اندازه
فراموش نکنید همیشه باید به اندازه توان و ظرفیت وجودی از نوجوان انتظار داشت.
14)
اجازه خطا کردن به نوجوان بدهید
کاری نکنید که نوجوان به دلیل خطا کردن احساس گناه کند . فرصت یافتن راه‌ حل را به او بدهید تا او در آینده از مشکلات گریزان نباشد.
15)
مشورت با نوجوان
نوجوانانمی‌خواهند مستقل باشند. پس عقاید خود را بر آ‌نان تحمیل نکنید. بایستی اورا تحمل کرد و با مشورت گرفتن از او در امور خانه در کسب استقلال یاری‌اشکرد.
16) پذیرش بدون قید و شرط
نوجوان را همانطور که هست بپذیرید نه آن طور که در رویا تصور می‌کنید. اگر نوجواندر خانواده مورد احترام قرار بگیرد، یاد می‌گیرد خودش را همان‌طور که هست بپذیرد.

/ 0 نظر / 19 بازدید