کسب رتبه­ی عالی کشور توسط گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه ی اداره کل

کسب رتبه­ی عالی کشور توسط گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه ی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه ی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران موفق به کسب رتبه عالی کشور شد. با توجه به ارزیابی انجام شده از فعالیت گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی استانهای سراسر کشور توسط دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش براساس نتایج اعلام شده کروه تکنولوژی و گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران حائز رتبه­ی عالی (اول) کشور در سال تحصیلی 92-91 گردید.

به گزارش اداره روابط عمومی،با توجه به ارزیابی انجام شده از فعالیت گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی استانهای سراسر کشور توسط دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش براساس نتایج اعلام شده کروه تکنولوژی و گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران حائز رتبهی عالی (اول) کشور در سال تحصیلی 92-91 گردید.
برنامه ریزی مطلوب برای فعالیت سرگروههای درسی استان، تلاش بیوقفه ی سرگروههای درسی برای به ثمرنشستن طرحها و برنامه های پیش بینی شده، همکاری و هماهنگی مناطق تابعه و هم یاری دبیران ارجمند، موجب ارتقای جایگاه گروههای آموزشی این استان گردیده که ان شاءا... کیفیت بخشی در فرآیند یاددهی-یادگیری و سایر حوزهه ای آموزشی را به دنبال خواهد داشت.
 
/ 0 نظر / 38 بازدید