اولین گردهمایی و هم اندیشی دبیران محترم دین وزندگی

اولین گردهمایی و هم اندیشی دبیران محترم دین وزندگی روز دوشنبه مورخ 1/9/91 درمحل دبیرستان صبا برگزار شد .

بدینوسیله از حضور گرم وصمیمی همه همکاران عزیز کمال تشکر وقدردانی رادارم.

اجرکم عندالله

باتشکرو تقدیم احترامات فراوان : ناصری

/ 0 نظر / 9 بازدید