عیدقربان مبارکباد

بارالها ؛ توفیقی ده تا در عرفات درون بشناسمت

ودر مشعر جان بجویمت

ودر منای دل با قربانی کردن خود بیابمت

عید غلبه عشق بر نفس بمارکباد.

/ 1 نظر / 37 بازدید
حجت

با سلام وتبريک ايام .جهت اشنايي با نرم افزار وکتب معلم يار دين وزندگي به اين وبلاگ يا سايت گروه ديني وزارت ويا سايت دبيرخانه ومجلات رشد مراجعه فرمايد. باسپاس