بارم بندی معارف پیش دانشگاهی در نیم سال اول و دوم

بسمه تعالی

بارم بندی معارف پیش دانشگاهی در نیم سال اول و دوم 

الف) ارزش‌یابی مستمر (20 نمره)

 

قرائت آیات کتاب

درک معنای آیات

پاسخ به سوال ها و فعالیت ها

مشارکت و همکاری‌در درس

جمع

4

3

10

3

20

تذکر: انجام پیشنهاد ها، نگارش مقالات، تحقیق و ارایه ابتکارهای علمی، ادبی و هنری تا دو نمره به معدل نمرات مستمر اضافه میکند.

 ب) ارزش‌یابی پایانی :

 

 

 

 

 

پایانی

اول

درس 1

 

5 نمره

درس2

درس 3

درس 4

2 نمره

 

درس 5

2 نمره

 

درس 6

3 نمره

روخوانی قرآن

8 نمره

جمع

20 نمره

 

 

 

پایانی

دوم

درس 1 الی 6

5 نمره

درس 7

4/5نمره

درس 8

 

6 نمره

درس 9

درس 10

4/5 نمره

جمع

20 نمره

  

 

 

شهریور

درس 1 الی 6

5 نمره

درس 7

4/5نمره

درس 8

 

6 نمره

درس 9

درس 10

4/5 نمره

جمع

20 نمره

تذکر:همکاران گرامی به اطلاع میرساند درصورت هرگونه تغییردربارم بندی معارف اسلامی 4مراتب از این طریق به استحضارشما گرامیان خواهد رسید.

باتشکر

/ 0 نظر / 118 بازدید